Hunter HawkEye Eite Premium Alignment System 3D

Urzadzenie Hunter HawkEye zapewnia szybki i precyzyjny pomiar geometrii samochodu z wykorzystaniem technologii trójwymiarowej 3D. Jest to obecnie najnowocześniejsza i najdokładniejsza metoda pomiaru. Wykorzystuje się w tym celu zespół głowic mocowanych na kołach, których pozycja w przestrzeni odczytywana jest przez komputer za pomocą czterech kamer wysokiej rozdzielczości. Oprócz pomiarów kątowych, umożliwia sprawdzenia równoległości osi i odległości od siebie poszczególnych kół, kluczowych dla identyfikacji samochodów mających za sobą wypadkową przeszłość. Prawidłowo ustawiona geometria ma ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Wykonywane pomiary:        
– zbieżnośc poszczególnych kół,  
– zbieżnośc sumaryczna osi,    
– kąt pochylenia wszystkich kół,    
– kąt pochylenia sworznia zwrotnicy   
– kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy   
– kąt pochylenia sworznia zwrotnicy po podniesieniu,    
– kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy po podniesieniu,  
– wartość przesuniecia osi tylnej,
– nierównoległość osi, przesunięcie kół,  
– kąt maksymalny skrętów kół,
– pomiar pochylenia kół dla zbieżności =0,
– pomiar ustawienia wahacza poprzecznego,    
– ustawianie ramy pośredniej,
– ustawianie położenia czterech kół – wyznaczanie płaszczyzny pomiaru